WOZ-waardeloket

Welkom bij het WOZ-waardeloket

Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.

De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde.

De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.

In dit loket worden getoond de WOZ-waarden zoals de gemeente die heeft geleverd aan de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Wanneer een gemeente nog niet is aangesloten op de LV WOZ, dan zijn van deze gemeente de WOZ-waarden nog niet zichtbaar in dit loket. Om te zien of uw gemeente is aangesloten op de LV WOZ kunt u een lijst met aangesloten gemeenten raadplegen. Wanneer uw gemeente niet op deze lijst staat en nog niet is aangesloten op de LV WOZ, kunt u bij (de site van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

Gebruiksvoorwaarden loket WOZ-waarden woningen